Economia del Bé Comú

chmxkkk [Converted]

Creiem que una empresa ha d’anar més enllà del que és merament la rendibilitat pura i dura defenent un plantejament social vinculat a l’Economia del Bé Comú, en detriment de polítiques de RSC (Responsabilitat Social Corporativa) que sovint busquen maquillar de solidàries a empreses que no ho són.

En Món Orxata tenim una forma cooperativa d’entendre la nostra empresa:

  • Ningú cobra més de 3 vegades que el que menys cobra.
  • No es repartixen dividends (es reinvertixen en la pròpia empresa i en les persones que la conformem) .
  • Prenem les decisions més importants de forma col·lectiva.
  • Generem ocupació sostenible en sectors amb risc d’exclusió social.
  • El salari mínim és notablement superior al salari mínim interprofessional.
  • Promocionem un producte Km O de la nostra horta.
  • Impulsem l’agricultura ecològica com a model sostenible i rendible de dinamització rural i defensa de l’horta.

I a pesar de tot, encara tenim la sensació que ens queda molt per millorar, este planeta ho necesita.