ECONOMIA DEL BÉ COMÚ

chmxkkk [Converted]Creiem que una empresa ha d’anar més enllà del que és merament la rendibilitat pura i dura defensant un plantejament social vinculat a l’Economia del Bé Comú, en detriment de polítiques de RSC (Responsabilitat Social Corporativa) que sovint busquen maquillar de solidàries a empreses que no ho són.
En Món Orxata tenim una forma cooperativa d’entendre la nostra empresa:

· Ningú cobra més de 3 vegades que el que menys cobra.

· No es reparteixen dividends (es reinverteixen en la pròpia empresa i en les persones que la conformem).

· Prenem les decisions més importants de forma col·lectiva en assemblees internes transversals.

· Generem ocupació sostenible en sectors amb el risc d’exclusió social.

· El salari mínim és un 30% superior al salari mínim interprofessional.

· Promocionem un producte “Km O” de la nostra horta.

· Impulsem l’agricultura ecològica com a model sostenible i rendible de dinamització rural i defensa de la nostra horta mil·lenària.

· Col·laborem gratuïtament oferint orxata solidària en esdeveniments alternatius.

I malgrat açò, encara tenim la sensació de que ens queda molt per millorar, este planeta ho necessita.